5.0
( On 5 )

Nettstedet, www.farmacialtosaltos.es, (heretter kalt "Web Site") eies av PHARMACY APARICIO ALFREDO GRAU (heretter Selskapet), etablert i C / Moncayo, 97, 03185, Torrevieja, Alicante og CIF / NIF nº 22555408K

SELSKAPET ønsker deg velkommen og inviterer deg til å lese nøye de generelle vilkårene for bruk av dette nettstedet Web (heretter "Vilkår for bruk") som beskriver betingelsene som gjelder for navigasjons av det samme, av Overholdelse av bestemmelsene i de spanske forskriftene. Gitt at SELSKAPET kunne endre disse bruksvilkårene i fremtiden, anbefaler vi at du besøker dem regelmessig for å være behørig informert om endringene som er gjort.

Med oppmuntring av bruken av nettstedet oppfyller kriteriene om åpenhet, klarhet og enkelhet, opplyser selskapet brukeren om at noen forslag, spørsmål eller spørsmål om vilkårene for bruk vil bli mottatt og løses ved henvendelse til selskapet gjennom tfno.966799420, eller på e-postadressen: farmacialosaltos@yahoo.es

1. OBJEKT

Selskapet leverer innhold og tjenester tilgjengelig på nettstedet, i henhold til disse vilkårene for bruk og retningslinjer for behandling av personopplysninger (heretter "Data Protection Policy"). Tilgang til dette nettstedet eller ved enhver form gir status som "Bruker" og innebærer aksept uten forbehold av hver og en av disse vilkårene for bruk, selskapet forbeholder seg retten til å endre når som helst. Derfor er det ansvaret til alle brukere, gjennomlesing av de generelle vilkårene for bruk som gjelder i hver av de gangene du tilgang til dette nettstedet, så hvis det ikke er enig med noen av dem her gitt, må avholde seg med hensyn til bruken av denne nettsiden.

Vær også oppmerksom på at noen ganger kan de fastsette særlige vilkår for bruk på nettstedet innhold og / eller spesifikke tjenester, bruk av slikt innhold eller tjenester innebærer aksept av de spesielle forholdene som er spesifisert i denne.

2. PRIVATIV OG DATAPROSESSERING

Når det gjelder tilgang til bestemt innhold eller tjenester, er det nødvendig å gi personopplysninger, Brukere vil garantere sin veracity, nøyaktighet, autentisitet og gyldighet. SELSKAPET vil gi nevnte data den tilsvarende automatiserte behandlingen i henhold til dens natur eller formål, i henhold til vilkårene som er angitt i personvernpolitikken.

3. INDUSTRI OG INTELLEKTUAL EIENDOM

Du erkjenner og godtar at alt innhold som vises på nettsiden, og i særdeleshet, design, tekst, bilder, logoer, ikoner, knapper, programvare, varenavn, varemerker eller andre tegn på industriell og / eller virksomheten er gjenstand for immaterielle rettigheter og alle varemerker, varenavn eller logoer, alle rettigheter åndsverk på innholdet og / eller andre elementer på siden, som er den eksklusive eiendommen til selskapet og / eller fra tredjeparter, som har enerett til å bruke dem i den økonomiske trafikken. Derfor brukeren samtykker ikke reprodusere, kopiere, distribuere, gjøre tilgjengelig eller på annen måte offentlig kommunikasjon, transformere eller endre slikt innhold holde SELSKAPET skadesløs for ethvert krav som følge av brudd på slike forpliktelser. I intet tilfelle betyr tilgang til Nettstedet noen form for frafall, overføring, lisens eller total eller delvis oppsigelse av de nevnte rettighetene, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Disse Generelle vilkår for bruk av nettstedet ikke gir brukere noen annen bruksrett, endring, utnyttelse, reproduksjon, distribusjon eller offentlig kommunikasjon av Nettstedet og / eller dens innhold, annet enn uttrykkelig angitt her. Eventuell annen bruk eller utnyttelse av eventuelle rettigheter vil være underlagt forutgående og eksplisitt autorisasjon som spesifikt er gitt til dette formål av SELSKAPET eller tredjeparts eieren av de berørte rettighetene.

Innholdet, tekster, bilder, design, logoer, bilder, dataprogrammer, kildekoder og, generelt, er enhver intellektuell skapelse i dette området, så vel som selve området som helhet som en multimedia kunstnerisk arbeid, beskyttet som rettigheter opphavsrett ved lov om immateriell rettighet. Selskapet eier deler av grafisk design webside, menyer, navigasjonsknapper, HTML-kode, tekst, bilder, teksturer, grafikk og annet innhold på nettstedet eller i alle fall har Tilsvarende godkjenning for bruk av nevnte elementer. Innholdet som tilbys på Nettstedet, må ikke gjengis helt eller delvis, eller overføres, eller registreres ved ethvert informásjonssøkningssystem, i hvilken som helst form eller på hvilket som helst medium, med mindre det er gitt forhåndsgodkjenning for skrevet av den nevnte entitet.

Det er også forbudt å slette, unngå og / eller manipulere opphavsretten, samt tekniske beskyttelsesanordninger, eller eventuelle informásjonsmekanismer som kan inneholde innholdet. Brukeren av dette nettstedet forplikter seg til å respektere rettigheter og for å unngå enhver handling som kan skade, i alle fall reservere etter trening uansett midler eller rettslige skritt som kreves for å forsvare sine lovmessige rettigheter åndsverk.

 4. FORPLIKTELSER OG ANSVAR FOR BRUKEREN AV WEBSTEDET

Brukeren godtar:

a) Gjør en hensiktsmessig og lovlig bruk av nettstedet, samt innholdet og tjenestene, i samsvar med: (i) gjeldende lovgivning til enhver tid; (ii) de generelle vilkårene for bruk av nettstedet (iii) generelt akseptert moral og god praksis og (iv) offentlig orden.

b) Gi alle de midler og tekniske krav som kreves for å få tilgang til nettstedet.

c) Gi sannferdig informásjon ved å fylle ut skjemaene på Nettstedet med deres personlige data og holde dem oppdatert til enhver tid slik at de alltid responderer på den virkelige situasjonen til brukeren. Brukeren er alene ansvarlig for de falske eller unøyaktige utsagnene som er gjort, og skader forårsaket TIL SELSKAPET eller tredjepart for den oppgitte informásjonen.

Uten hensyn til bestemmelsene i foregående avsnitt, må brukeren også avstå fra:

a) Lag en uautorisert eller ulovlig bruk av Nettstedet og / eller innhold med ulovlige formål, forbudt i disse vilkårene for bruk, krenke rettighetene og interessene til andre, eller på noen måte skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller forhindre normal bruk av tjenester eller dokumenter, filer og all slags innhold som er lagret på hvilket som helst datautstyr.

b) Få tilgang til eller forsøke å få tilgang til ressurser eller begrensede områder av Nettstedet, uten å overholde vilkårene som kreves for slik tilgang.

c) forårsaker skade på de fysiske eller logiske systemene til nettstedet, dets leverandører eller tredjeparter

d) introdusere eller formidle datavirus eller andre fysiske eller logiske systemer som sannsynligvis vil forårsake skade på de fysiske eller logiske systemene i SELSKAPET, dets leverandører eller tredjeparter.

e) Forsøk på å få tilgang til, bruke og / eller manipulere dataene i COMPANY, tredjepartsleverandører og andre brukere.

f) Gjengivelse eller kopiering, distribusjon, slik at allmennhetens tilgang gjennom noen form for offentlig kommunikasjon, transformere eller endre innholdet, med mindre du har fått tillatelse av de tilsvarende rettigheter, eller det er lovlig adgang.

g) slette, skjule eller manipulere notater på intellektuell eller industriell eiendom og andre data som identifiserer rettighetene til selskapet eller tredjeparter som er inkludert i innholdet samt tekniske beskyttelsesenheter eller informásjon mekanismer som kan settes inn i innholdet.

h) Skaffe eller forsøke å få tak i innholdet ved hjelp av midler eller fremgangsmåter enn de som er på en hensiktsmessig måte er gjort tilgjengelige for dette formålet, eller er uttrykkelig angitt i nettsidene der innholdet er eller vanligvis , av de som vanligvis brukes på Internett fordi de ikke medfører risiko for skade eller invaliditet av nettstedet og / eller innholdet.

i) Spesielt og bare veiledende og ikke uttømmende forplikter brukeren seg ikke til å formidle, formidle eller stille opplysninger, data, innhold, meldinger, grafikk, tegninger, lyd og / eller bildefiler, fotografier, opptak, programvare og generelt noe materiale som:

- Uansett strid, nedvurderer eller undergraver grunnleggende rettigheter og offentlige friheter anerkjent i grunnloven, internasjonale avtaler og annen lovgivning.

- Fremkall, egge eller fremme kriminelle, ærekrenkende, injurierende, voldelig eller generelt i strid med lov, moral, gode manerer allment aksepterte eller offentlig orden.

- Fremkalle, stimulere eller fremme diskriminerende handlinger, holdninger eller tanker basert på kjønn, rase, religion, tro, alder eller tilstand.

- Innlemme, gjøre tilgjengelig eller gi tilgang til produkter, elementer, meldinger og / eller kriminell, voldelig, støtende, skadelig, nedverdigende eller generelt i strid med lov, moral og gode skikker generelt akseptert eller for å bestille offentlig.

- Inducerer eller kan indusere en uakseptabel tilstand av angst eller frykt.

- Fremkalle eller oppfordre til å engasjere seg i farlige, risikable eller skadelige praksis for helse og psykisk balanse.

- Det er beskyttet av lovgivningen om intellektuell eller industriell beskyttelse som tilhører SELSKAPET eller til tredjepart uten å ha godkjent den påtenkte bruken.

- Det er i strid med ære, personlig og familie personvern eller bildet av mennesker.

- Konfylt enhver form for reklame.

- Inkluder alle typer virus eller program som forhindrer normal drift av nettstedet.

Hvis tilgang til noen av de tjenester og / eller innholdet på nettstedet vil bli gitt et passord, blir du tvunget til å bruke det flittig, holde det hemmelig til alle tider. Det er derfor ansvarlig for sin varetekt og konfidensialitet, enige om ikke å overføre til tredjepart, midlertidig eller permanent, eller for å gi tilgang til disse tjenestene og / eller innholdet av utenforstående. Tilsvarende er det plikt til å melde fra til selskapet noen fakta som kan utgjøre et misbruk av passordet ditt, som, uten begrensning, tyveri, tap eller uautorisert tilgang, for å gå videre til umiddelbar oppsigelse. Følgelig, mens ikke gjør ovenfor varsel, vil selskapet være fritatt for ethvert ansvar som følge av misbruk av passordet ditt, fortsatt sitt ansvar for ulovlig bruk av innholdet og / eller tjenester på nettstedet for uvedkommende.

Hvis du uaktsomt eller forsettlig bryter noen av sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene for bruk skal være ansvarlig for alle skader som kan oppstå fra en slik fiasko for selskapet

 5. ANSVAR

SELSKAPET garanterer ikke tilgang til eller korrigere visning, nedlasting eller bruk av elementer og informásjon som kan forebygges, hindret eller avbrutt av faktorer eller forhold utenfor deres kontroll.

SELSKAPET er ikke ansvarlig for beslutninger som kan bli vedtatt som følge av tilgang til innholdet eller informásjonen som tilbys.

Selskapet kan avbryte tjenesten eller umiddelbart avslutte forholdet med brukeren hvis den oppdager en bruk av nettstedet eller noen tjenester som tilbys på det er i strid med disse vilkårene for bruk. Selskapet er ikke ansvarlig for skader, tap, tap, krav eller utgifter som er oppnådd ved bruk av nettstedet. Det er bare ansvar for å eliminere, så snart som mulig, innholdet som kan forårsake slike skader, forutsatt at dette er varslet. Spesielt vil det ikke være ansvarlig for skader som kan utledes blant annet fra:

a) forstyrrelser, forstyrrelser, feil, utelatelser, telefon sammenbrudd, forsinkelser, blokkeringer eller avbrudd i driften av det elektroniske systemet forårsaket av mangler, overbelastning og feil i ledningene og telenett eller andre årsaker utenfor kontroll av SELSKAPET

b) ved anvendelse av illegitim skadelig av hvilken som helst type og gjennom eventuelle medier, for eksempel virus, eller en hvilken som helst annen forstyrrelse.

c) feilaktig eller upassende misbruk av nettstedet.

d) Sikkerhets- eller navigasjonsfeil forårsaket av feil i nettleseren eller ved bruk av ikke-oppdaterte versjoner av denne. Foretakets administratorer forbeholder seg retten til, helt eller delvis, å trekke tilbake innhold eller informásjon som finnes på nettstedet.

SELSKAPET utelukker ethvert ansvar for skader av noe slag som kan skyldes misbruk av tjenestene som er fritt tilgjengelige og benyttes av Nettstedbrukere. Også SELSKAPET er unntatt fra ethvert ansvar for innholdet og informásjonen som kan bli mottatt som et resultat av datainnsamlingsskjemaene, som er det samme bare for levering av søketjenester og spørsmål. På den annen side, i tilfelle å forårsake skade for ulovlig eller feilaktig bruk av nevnte tjenester, kan Brukeren påberope seg SKADEN om skader eller skader som er forårsaket.

Du vil forsvare, skadesløs og holde Selskapet harmfritt fra eventuelle skader som oppstår som følge av krav, handlinger eller krav fra tredjepart som følge av din tilgang eller bruk av Nettstedet. Du samtykker også i å holde selskapet mot eventuelle skader som oppstår som følge av din bruk av "roboter", "edderkopper", "crawlere" eller lignende verktøy som brukes til å samle inn eller trekke ut data eller Eventuelle andre handlinger fra din side som påfører en urimelig byrde på driften av nettstedet.

 6. HYPERLINKS

Selskapets hjemmeside inneholder lenker til andre nettsteder som forvaltes av tredjeparter, for å lette Brukerens tilgang til informásjon fra samarbeidende selskaper og / eller sponsorer. I samsvar med dette, er selskapet ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder, og heller ikke er i en posisjon av garantist og / eller den som tilbyr tjenester og / eller informásjon som tilbys av tredjeparter gjennom tredjeparts lenker . Hvis laEMPRESA mottar et varsel om mulig ulovlig innhold på et nettsted, vil det fortsette å eliminere linken.

Brukeren får en begrenset, tilbakekallelig og ikke-eksklusiv rett til å opprette koblinger til nettsiden til nettsiden. Etableringen av hyperkobling innebærer ikke i alle fall eksistensen av forholdet mellom selskapet og eieren av nettstedet eller web side der link er etablert, eller aksept eller godkjennelse av innholdet eller tjenester. I alle fall, forbeholder selskapet seg retten til å forby eller avbryte når som helst noen hyperkobling til nettstedet spesielt i tilfeller der det har kjennskap til ulovlig aktivitet eller innhold på nettsiden der hyperkobling er inkludert. Nettsteder som inneholder lenker til vårt nettsted (i), kan ikke innebære at SELSKAPET anbefaler nettstedet eller dets tjenester eller produkter; (Ii) kan ikke oppgi sitt forhold til selskapet eller bekrefter at selskapet har gitt link, eller inkludere varemerker, varenavn, varenavn, logoer eller andre karakteristiske tegn på selskapet; (Iii) kan ikke inneholde innhold som kan anses som usmakelig, uanstendig, støtende, kontroversielt, for å oppfordre til vold eller diskriminering på grunnlag av kjønn, rase eller religion, i motsetning til den offentlige orden eller ulovlig;

7. VARIGHET OG AVSLUTNING

Bestemmelsen av tjenesten til dette nettstedet og de andre tjenestene har i prinsippet en ubestemt varighet. Imidlertid kan SELSKAPET si opp eller avbryte noen av portalens tjenester. Når det er mulig, SELSKAPET, vil kunngjøre oppsigelsen eller opphør av bestemmelsen av den faste tjenesten.

 8. ERKLÆRINGER OG GARANTIER

Innholdet og tjenestene som tilbys på nettstedet er rent informativ. Følgelig tilbudet, selskapet, ikke garantier eller noen uttalelse om innhold og tjenester som tilbys på nettstedet, inkludert, uten begrensning, garantier for lovlighet, pålitelighet, brukervennlighet, pålitelighet, nøyaktighet, eller salgbarhet, med mindre i den utstrekning at slike erklæringer og garantier ikke kan utelukkes ved lov.

 9. FORCE MAJEURE

Selskapet er ikke ansvarlig i det hele tatt hvis ikke kan tjene, enten det er på grunn av langvarig strømbrudd, kommunikasjonslinjer, sosiale konflikter, streik, opprør, eksplosjoner, oversvømmelser, handlinger og unnlatelser fra regjeringen, og General alle tilfeller av force majeure eller tilfeldige hendelser.

 10. BESLUTNING AV KONTROVERSJONER. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Disse generelle bruksbetingelsene, samt bruken av nettstedet, er underlagt spansk lovgivning. Enhver tvist vil bli løst før domstolene svarer til adressen til SELSKAPET

I tilfelle at enhver bestemmelse i disse generelle bruksvilkårene ikke kan håndheves eller ugyldig i henhold til gjeldende lov eller som en følge av en rettslig eller administrativ avgjørelse, vil slik uovervåkning eller ugyldighet ikke føre til at disse generelle bruksvilkårene ikke kan håndheves eller null som helhet. I slike tilfeller vil SELSKAPET fortsette å endre eller erstatte nevnte bestemmelse med en annen som er gyldig og håndheves, og som så langt som mulig oppnår målet og kravet reflektert i den opprinnelige bestemmelsen.